4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Bİr fazli asenkron motorlarin ÇeŞİtlerİ, yapisi ve ÇaliŞma prensİbİ

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  24

  Standart Bİr fazli asenkron motorlarin ÇeŞİtlerİ, yapisi ve ÇaliŞma prensİbİ

  BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE
  ÇALIŞMA PRENSİBİ

  Genellikle üç fazlı alternatif akımın bulunmadığı yerlerde veya
  küçük güçlü olduklarından işyerlerinde bir fazlı kolon hattına
  bağlanırlar Bir fazlı asenkron motorlar, küçük iş tezgahları ile
  buzdolabı, çamaşır makinası, küçük su pompalan, mikser, vantilatör,
  aspiratör, teyp, pi¬kap, traş makinası, vb. yerlerde kullanılır.
  Kalkınma akımları fazla ol¬duğundan çoğunlukla 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, l,
  1/5 ve 2 HP gibi küçük güçlerde imal edilir.

  BİR FAZLI MOTORUN ÇEŞİTLERİ:

  a) Yardımcı Sargılı Asenkron motorlar
  I) Direnç yolvermeli
  II) Kondansatör yolvermeli
  1- Tek kondansatörlü
  2- Çift kondansatörlü III) Daimi kondansatörlü
  b) Üniversal (Seri) motorlar
  c) Yardımcı kutuplu (Gölge kutuplu) asenkron motorlar
  d) Repülsiyon motorlar
  e) Relüktans motorlar
  f) Küçük senkron motorlar

  a) Yardımcı sargılı bir fazlı asenkron motorların yapısı ve çalınma prensibi:

  I) Yapısı:

  Bir fazlı 3'ardımcı sargılı asenkron motorlar; a) Stator, b) Rotor,

  c) Gövde ve Kapaklar, d) Santrifüj Anahtar olmak üzere dört kısımdan oluşur.

  a)Stator: Üç fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi bir fazlı
  motorlarda da stator ince silisli sacların iç yüzlerine presle oyuklar
  açılıp paketlenmesiyle meydana gelmiştir. Oyuklar içerisine, hem
  birbirine karşı hem de statora karşı yalıtılmış Ana Sargı ve Yardımcı
  Sargı sarılır. Motorun çalışmaya başladığı ilk anda ana ve yardımcı
  sargı devreye sokulur. Motor normal devrinin % 75'ine ulaştığında
  yardımcı sargı, santrifüj anahtar aracılığı ile devreden çıkartılır.
  Daha sonra motor ana sargı ile çalışmasına devam eder.

  b) Rotor: Silisli sacların dış yüzüne presle oyuklar açılmış ve
  birleştirilerek sac paket oluşturulmuştur. Rotor oyuklarına, iki
  ucundan kısa devre edilmiş alüminyum rotor çubukları enjeksiyon yöntemi
  ile yerleştirilip daha sonra bu sac paket, bir mü üzerine sıkıca
  takılarak rotor meydana getirilmiştir.

  c) Gövde ve Kapaklar: Küçük ev aletlerinde kullanılan motorlarda
  gövde düz yüzeyli olarak, orta güçlü motorlarda ise gövde çıkıntılı
  yüzeyli olarak yapılır. Genellikle gövdeye saplamalarla tespit edilen
  kapakların içerisine açılan yataklara rotor mili üzerine geçirilmiş
  rulmanlar yerleştirilir.

  d) Santrifüj Anahtar: Motorun ilk kalkınma anında normal devrinin %
  75'ine ulaşınca yardımcı sargıyı devreden çıkartan santrifüj anahtar,
  motorun içerisine yerleştirilir.

  İki kısımdan meydana gelen santrifüj anahtarın duran kısmı kapak
  içerisine, hareketli kısmı ise rotor miline monte edilir. Duran kısımda
  bulunan iki kontak, motor çalışmazken kapalı durumdadır ve yardımcı
  sargıyı devreye sokar. Motor normal devrinin u'ine ulaştığında ise
  hareketli kısım, merkezkaç kuvvetin etkisi ile dışarı doğru çekilerek
  kontak üzerindeki basıncı kaldırır. Bu ise bir yay vasıtası ile tekrar
  eski konumuna gelerek kontağı kapatır. Bu sırada kontak açılarak
  yardımcı sargı devreden çıkar. Motor durduğunda ise bir yay vasıtası
  ile tekrar eski konumuna gelerek kontağı kapatır.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  24

  Standart

  II) Çalışma Prensibi:

  Üç fazlı asenkron motorlarda faz sargıları, .aralarında 120°
  elektriki açı farkı olacak şekilde statora yerleştirildiğinden döner
  manyetik alan meydana geliyordu. Fakat bir fazlı asenkron motorlarda
  yalnız bir sargı ile döner manyetik alan elde edilemez. Bu nedenle bir
  fazlı motorlarda ana sargının dışında bir de yardımcı sargı bulunur.
  Ana ve yardımcı sargılar birbirine paralel bağlanıp aralarında 90°
  elektriki açı farklı oyuklara yerleştirilir. Bu sargıları bir fazlı
  gerilim uygulandığında, ana ve yardımcı sargıda manyetik alanlar
  meydana gelir. Oyuklar arasında 90° elektiriki açı farkı olmasına
  rağmen, sargılara uygulanan gerilimler aynı fazlı olduğundan meydana
  gelen manyetik alanlarda aynı fazlıdır. Bu nedenle iki sargıda manyetik
  döner alan meydana gelmez.
  İki sargıda meydana gelen manyetik alanlar arasında faz farkının
  oluşması için sargılardan geçen akımlarında faz farklı olması sağlanır.
  Bunun için de:

  a) Devamlı olarak devrede kalan ana sargı kalın kesitli telle çok
  sipirli olarak sarılır. Ana sargıya paralel bağlanan yardımcı sargı ise
  ince kesitli telle az sipirli sarılır. Bu uygulamada yardımcı sargı
  sipir sayısı ana sargıya göre % 25, iletken kesiti ise 1/3 veya 1/4
  oranında daha küçüktür. Böylece ana sargının omik direncinin küçük,
  endüktif reaktansının büyük olması ve akımın gerilimden 90°'ye yakın
  geri kalması sağlanır. Ayrıca ana sargı alta, yardımcı sargı üste
  yerleştirilerek endüktif reaktansın daha da büyümesi sağlanır.

  b) Yardımcı sargıdan geçen akımın gerilimden ilerde olması için
  yardımcı sargıya seri olarak bir kondansatör bağlanır. Böylece ana ve
  yardımcı sargı akımları arasında 90°'lik faz farkı meydana gelir. Bu da
  düzgün bir döner manyetik alanın meydana gelmesini sağlar.Sincap
  kafesli rotorun kısadevre edilmiş rotor çubukları, stator manyetik
  alanı tarafından kesilerek çubuklarda emk endüklenir. Rotor çubukları
  iki tarafından kısadevre edildiğinden içerisinden kısadevre akımları
  geçer ve rotorda bir manyetik alan oluşur.
  Stator döner manyetik alam, rotor manyetik alanını peşinden
  sürüklemesi sonucunda da rotor döner.Motorun ilk kalkınması anında
  yardımcı sargı, ana sargının manyetik Motorun ilk kalkınması anında
  yardımcı sargı, ana sargının manyetik alanını destekleyecek yöndedir.
  Fakat rotor devri, normal devrine yaklaştıkça bu kez yardımcı sargı,
  hem ana sargı hem de rotor sargısı üzerinde ters etki yapar. Motorun
  normal çalışmasını engellemesi nedeni ile yardımcı sargı, santrifüj
  anahtarla devreden çıkartılır. Eğer motor normal devrine ulaştığı halde
  yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa, ince kesitli yardımcı sargıdan
  fazla akım geçeceğinden sargılar ısınır ve bir süre sonra da yanar.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  24

  Standart

  Yardımcı sargılı asenkron motorlarda devir yönünü değiştirmek için,
  bobinlerden birinin akım yönünü değiştirmek gerekir. Bu değiştirme,
  daha çok yardımcı sargıda uygulanır. Eğer U-W ve X-Z şeklinde
  bağlanırsa motor bir yönde, U-Z ve X-W şeklinde bağlanırsa motor aksi
  yönde döner.
  Aspiratör, vantilatör, kompresör, çamaşır makinası gibi motorlar,
  daima bir yönde dönerler. Bu, nedenle sargı uçları stator içinde
  bağlanarak dışarıya üç uç çıkartılır. Uçlardan ikisi ana sargı, diğeri
  ise yardımcı sargı ucudur ve bu uç santrifüj anahtara bağlanır. Devir
  yönü sık sık değiştirilen motorlarda ise klemens tablosuna dört uç
  çıkartılır.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  b) Üniversal (Seri) Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi:

  Üniversal motorlar, statoru çıkıntılı kutuplu yapılarak kutup
  sargılan sarılması ve rotorunda aynen endüvide olduğu gibi sargıların
  bulunması nedeniyle doğru akım seri motorlarına benzer.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Şekil:181'de
  prensip şeması görülen üniversal motora bir fazlı alternatif gerilim
  uygulandığında, kutup ve endüvi sargılarından alternatif akım geçer.

  Geçen bu A.A., kutup sargılarında manyetik alan meydana getirir.
  Kutuplarda meydana gelen alan içerisinde bulunan endüvi iletkenlerinin
  içerisinden akım geçince, "İçerisinden akım geçen bir iletken, manyetik
  alan içerisine sokulduğunda alanın dışına doğru itilir" prensibine göre
  iletkenler kutupların dışına itilir. Bu sırada iki ucundan yataklanan
  endüvi döner.
  Üniversal motorların diğer motorlardan farkı devirleridir. Boştaki
  devir sayıları 11000 - 15000 - 18000 - 20000 Dev./Dak. gibi oldukça
  yüksektir. Bunun yanısıra;

  a) Motorun yük akımı arttıkça, kutup ve endüvi sargılarında düşen gerilimlerin artması, devir sayısının düşmesine sebep olur.

  b) Motorun yük akımı arttıkça, endüvi reaksiyonunun hava
  aralığındaki manyetik akıyı azaltması nedeniyle devir sayısının
  yükselmesine sebep olur.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  24

  Standart

  c) Motor yük akımı arttıkça, kutup ve endüvi sargılarındaki reaktif
  gerilim düşümü endüviye uygulanan gerilimi azalttığından, devir
  sayısının düşmesine sebep olur.
  Devir sayılarının yüksek olması nedeniyle üniversal motorlar, daha
  çok elektrik süpürgelerinde, mikserlerde, kahve değirmenlerinde, dikiş
  makinaları, saç kurutma makinaları ve traş makinalarında kullanılır.
  Bunun dışında devir sayıları, motora uygulanan gerilimi değiştirerek
  ayarlanır. Ayrıca, üniversal motorlann kutup veya endüvi sargısında
  birisinin uçları değiştirildiğinde o sargıdan geçen akımın yönü
  değişir. Böylece manyetik alanın yönü değişeceğinden, motor devir yönü
  değiş mis olur (Şekil: 182).


  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  c) Yardımcı Kutuplu (Gölge Kutuplu) Asenkron Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi:

  Daha çok küçük güçlü olarak yapılan ve sessiz çalışmaları nedeniyle
  tercih edilen bu motorların yapımları kolay ve ucuzdur. D. A.
  makinalarındaki gibi kutup ayakları vardır ve kutbun bir ucundan 1/3
  uzaklıkta bulunan yarık içerisine uçları kısadevre edilen bakır halka
  geçirilmiştir. Kutbun diğer 2/3'lük kısmına ise kutup sargısı
  sarılmıştır (Şekil: 183).

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Üç fazlı motorlardaki gibi döner alan prensibine göre çalışan bu
  motorlarda döner alan statorun çevresinde dönmeyip, kutupların bir
  ucundan diğer ucuna doğru kayar. Bu nedenle bu tip motorlarda moment,
  her an değişir.
  Kutup ayaklan üzerinde açılan ve yarıkla ayrılan kısma yerleştirilen
  bakır halkaya, Yardımcı Kutup veya Gölge Kutup denir. Kutup
  sargılarının bir fazlı A.A. ile beslendiği bu motorlarda rotor, aynen
  üç fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi sincap kafeslidir.

  Kutup sargılarına bir fazlı A.A. uygulandığında bobinden geçen
  sinüsoidal akım, sıfırdan maksimum değere doğru arttıkça değişken bir
  manyetik akı meydana getirir. Bu değişkin manyetik alan içerisinde
  kalan bakır halka üzerinde bir gerilim endüklenir ve kısadevre
  edildiğinden, üzerinden kısadevre akımı geçer. Lenz Kanununa göre;
  kısadevre akımı, kendisini meydana getiren manyetik alanın yönüne zıt
  yönde bir manyetik alan meydana getirir. Dolayısıyla yardımcı kutup
  üzerinde alan zayıflaması olur ve kutup sargısının meydana getirdiği
  alan, yardımcı kutba doğru kayar. A.A. yön değiştirdiğinde bu kez
  kutupların ismi değişir (N iken S olur) ve yine alanın kayma yönü aynı
  kalır.

  • Yukarıda anlatıldığı gibi bir fazlı yardımcı kutuplu motorlarda
  manyetik alan, ana kutuptan yardımcı kutba doğru devamlı olarak kayma
  gösterir. Döner alana benzeyen bu manyetik alan, rotorun dönmesini
  sağlar.
  Bir fazlı yardımcı kutuplu asenkron motorlar daima aynı yönde
  dönerler. Devir yönünü değiştirmek için rotor, stator içerisinde ters
  çevrilir.

  Bu motorlarda devir sayısı ayarı, motora uygulanan gerilim bazı yöntemlerle değiştirilerek yapılır.

  Yardımcı kutuplu motorların olumlu yönleri:
  1- Yapıları basittir,
  2- Maliyetleri ucuzdur,
  3- Çok sessiz çalışırlar.

  Yardımcı kutuplu motorların olumsuz yönleri:
  1- Kalkınma momentleri düşüktür,
  2- Verimleri düşüktür,
  3- Aşırı yüklerde dururlar.


  d) Repülsiyon Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi:
  Bu motorların statorları, yalnızca ana sargısı bulunan bir fazlı
  asenkron motorun statoruna benzer. Sargılar, el tipi olarak
  sarılmıştır. Rotorları ise doğru akım makinasının endüvisi gibi olup
  sargı uçları kollektör dilimlerine irtibatlandırılmıştır.

  Repülsiyon motorlarda da, bir fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi
  kapaklar, yataklar, merkezkaç düzeneği bulunur. Bu motorlarda bir de
  fırça düzeneği vardır. Fırçalar kapak üzerine monte edilmişse D. A
  makinasının endüvisi gibi kollektöre üstten basar. Eğer fırçalar mil
  üzerine monte edilmişse fırçalar kollektöre alın kısmından basar.
  Repülsiyon motorların stator sargılarına alternatif gerilim
  uygulandığında sargılarda, yönü ve şiddeti her an değişen bir manyetik
  alan meydana gelir. Bu değişken alanın içerisinde kalan endüvi
  sargılarında ise bir gerilim indüklenir.

  Repülsiyon motorların fırçaları kısa devre edilmiştir. Bu nedenle
  endüvi sargılarından kısa devre akımları geçerek manyetik alan
  oluşturur .Eğer fırçalar kutup eksenine konulmuşsa sargıların
  yarısından bir yönde, diğer yarısından ters yönde alcım geçer.
  Dolayısıyla meydana gelen toplam manyetik alan sıfır olduğundan gerilim
  indüklenmez ve fırçalardan akım geçmez. Bu nedenle rotor dönmez.
  Fırçalan kutup ekseninin bir tarafına doğru a açısı kadar
  kaydırdığımızda sargılardan ve fırçalardan akım geçişi olur. Böylece
  rotor üzerinde oluşan manyetik alan kutupları ile stator manyetik alan
  kutuplarının birbirini itmesi ve çekmesi nedeniyle döndürme momenti
  meydana gelir ve rotor döner.
  Repülsiyon motorlarda fırçalar sağa doğru kaydırılırsa motor sağa, fırça sola kaydırılırsa motor sola doğru döner.

  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...


  e) Relüktans motorların yapısı ve çalışma prensibi

  Relüktans motorlar, gölge kutuplu motorlara benzerler. Ancak, bakır
  halka yerine şekil: 185'de görüldüğü gibi kutup ayaklarının bir
  kısmındaki hava boşluğu artırılmıştır. Böylece hava aralığının fazla
  olduğu kısımda manyetik akının geçişine gösterilen direnç büyük, hava
  aralığının az olduğu kısımda manyetik akının geçişine gösterilen direnç
  küçüktür. İşte bu tip motorlara, manyetik direnç anlamına geldiği için
  Relüktans motor denilir.

  Gösterilen büyük değerdeki manyetik direnç (Relüktans) nedeniyle
  manyetik akı geçişi, küçük manyetik direnç (Relüktans) gösterilen hava
  aralığının az olduğu kısımda yoğunlaşır. Yani kutup yüzeyinde bir
  taraftan diğer tarafa doğru alan kayması meydana gelir. Kayan bu alan,
  kısadevre çubuklu rotoru da etkileyerek dönmesini sağlar. Rotorun dönüş
  yönü, büyük hava aralığı olan kısımdan küçük hava aralığı olan kısma
  doğrudur.
  Bu motorlarda devir sayısı, uygulanan gerilim değeri değiştirilerek
  ayarlanır. Devir yönü ise sabittir. Ancak rotor, statora ters takılarak
  değiştirilebilir.
  Küçük ebatlı yapılan bu motorların kalkınma momentleri küçük olduğundan kullanım alanları azdır.

  f) Küçük Senkron Motorların Yapısı Ve Çalışma Prensibi:
  Küçük senkron motorlar, isminden de anlaşılacağı gibi çok küçük güçlerde ve iki tipte yapılırlar:

  1- Histerezis senkron motorlar.
  2- Relüktans senkron motorlar.

  Histerezis senkron motorların statoru, yardımcı kutuplu motorların
  statoru gibidir ve kutuplara bakır halkalar yerleştirilmiştir. Rotor
  ise histerezis kaybının büyük olması için disk seklindeki çelik
  saclardan yapılmıştır.
  Stator bobinine alternatif gerilim uyguladığında bakır halkalardan
  dolayı rotor dönmeye başlar. Bu sırada stator bobininde meydana gelen
  manyetik alan, rotordan manyetik akılar geçirdiğinden rotorda, büyük
  histerezis kaybından dolay) N - S kutuplan meydana getirir. Böylece
  rotor, senkron hızla döner.
  Relüktans senkron motorlarda stator çok kutuplu olarak demir saçtan,
  rotor ise daimi mıknatıstan çıkıntılı kutuplu olarak yapılmıştır.
  Stator bobinine alternatif gerilim uygulandığında meydana gelen
  manyetik alandan dolayı kutuplaşma olur. Rotorun daimi mıknatıslı
  olması ve rotor ile stator arasındaki değişik hava aralığı nedeni ile
  döndürme momenti meydana gelir ve rotor, senkron hızla döner.
  Küçük senkron motorlar, 3 ile 10 W güçlerinde yapılırlar. Devir
  sayıları sabit olduğundan Zaman rölelerinde, zaman saatlerinde ve
  otomatik kumanda sistemlerinde kullanılır.


Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
5651 sayılı yasaya göre forumumuzda ki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.

İhbar için lütfen iletişim linkini kullanınız...

Copyright © Otomasyon.Gen.TrContent Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118